Kỹ năng hội nhập Hoa Kỳ

Đến một quốc gia khác và bắt đầu một cuộc sống mới là một trải nghiệm mới mẻ đối với hầu hết các bạn. Tại NEEC, chúng tôi trang bị các kỹ năng sống và hội nhập cho bạn trước khi “bay khỏi tổ” và bắt đầu cuộc sống tự lập ở một đất nước cách xa cha mẹ nửa vòng trái đất. Mỗi khóa học NEEC mang lại cho bạn đều dựa trên Lộ trình du học cá nhân (Study Plan) do các chuyên gia cao cấp (Mentor) hướng dẫn:

TAG:

Ý kiến của bạn