GÓC BÁO CHÍ


1 September, 2014

Chuyên gia Trần Đức Cảnh: Việt Nam hiện chưa có đại học phi lợi nhuận

Theo đây là quan điểm của ông Trần Đức Cảnh – nguyên là Thành viên Hội đồng liên trường, Trường […]
21 Tháng Tám, 2014

“Chảy máu chất xám” thế nào, làm ở đâu cũng là cống hiến!

Câu chuyện thu hút nguồn nhân lực cho đất nước giống như một bài toán có lời giải nhưng việc […]
24 Tháng Hai, 2014

“Không nên thử nghiệm nhiều vì chỉ làm mất thời cơ và rối thêm”

“Đề xuất của tôi là thay thế việc học, thi và tuyển sinh hiện nay bằng một mô hình khác”. […]
Tiếng Việt