GÓC BÁO CHÍ


10 Tháng Năm, 2018

‘Sản phẩm giáo dục là con người, nếu bị sai lệch sẽ nguy hại cho xã hội’

Ngành giáo dục có đặc thù của nó, người làm giáo dục ngoài cái tâm cần có sự hiểu biết […]
8 Tháng Năm, 2018

Luật hóa tự chủ đại học dưới góc nhìn của nguyên cố vấn Đại học Harvard

Bài 2: Luật hóa tự chủ đại học dưới góc nhìn của nguyên cố vấn Đại học Harvard Nếu không […]
8 Tháng Năm, 2018

“Đừng để GS Trương Nguyện Thành làm phép thử cho nhân tài ở nước ngoài”

Ông Trần Đức Cảnh Ông Trần Đức Cảnh, thành viên Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nguồn […]
Tiếng Việt