GÓC BÁO CHÍ


3 Tháng Tư, 2018

Danh sách Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nguồn nhân lực

Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2021 do Thủ tướng […]
18 March, 2018

Phát triển con người thế nào cho TK 21?

Ông Trần Đức Cảnh cho rằng chính chỉ số phát triển con người liên quan đến giáo dục và tất […]
17 Tháng Hai, 2018

“Việt Nam đang luẩn quẩn ở đầu vào, khúc giữa”

Ông Trần Đức Cảnh có 16 năm kinh nghiệm quản lý và xây dựng chính sách cho các Chương trình […]
Tiếng Việt