31 December, 2014

Chuyên gia Trần Đức Cảnh đưa ra giải pháp cho nguồn nhân lực Việt Nam

Ông Trần Đức Cảnh khi trao đổi tiếp về thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt […]
30 December, 2014

Năng suất lao động thấp, lỗi không phải của người làm!

Mới đây, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã đặt câu hỏi, vì sao năng suất lao động […]
25 November, 2014

Người Việt Nam hiếu học nhưng sao đất nước vẫn nghèo?

Người Việt thông minh, năng động nhưng “sân chơi” trong nước kém, nên rất khó phát huy. Nhận định của […]
13 October, 2014

Xếp hạng đại học không nên là công cụ để đè bẹp nhau

“Giáo dục đại học không thể nằm ngoài sự vận hành của cơ chế thị trường, mà cạnh tranh lành […]
Tiếng Việt