21 Tháng Tám, 2014

“Chảy máu chất xám” thế nào, làm ở đâu cũng là cống hiến!

Câu chuyện thu hút nguồn nhân lực cho đất nước giống như một bài toán có lời giải nhưng việc […]
24 Tháng Hai, 2014

“Không nên thử nghiệm nhiều vì chỉ làm mất thời cơ và rối thêm”

“Đề xuất của tôi là thay thế việc học, thi và tuyển sinh hiện nay bằng một mô hình khác”. […]
17 Tháng Hai, 2014

Không làm được bài, học sinh Mỹ nộp giấy trắng

Hầu hết học sinh Mỹ có tính tự giác, nếu không làm được bài thì nộp giấy trắng, không quay […]
16 Tháng Một, 2014

Phát triển đất nước không thể “ăn xổi…”

“Không thể nào tiếp tục phát triển đất nước theo tư duy “phong trào”, “ăn xổi” được…”. Trên đây là […]
Tiếng Việt