21 Tháng Sáu, 2013

Công việc hành chính như chiếc còng bằng vàng

“Dù ở bất cứ đâu, khi công việc không còn sức hấp dẫn lẫn mục tiêu hướng tới, nó giống […]
28 March, 2013

‘ĐH Harvard phỏng vấn 34000 người/năm, VN có thể học tập được’

“Muốn tuyển một sinh viên vào Đại học đều cần phải xây dựng một kế hoạch và mục tiêu lâu […]
Tiếng Việt