23 March, 2015

Nền giáo dục luẩn quẩn khi chỉ dựa vào bằng cấp, thi cử nên phải thay đổi

Quan điểm của ông Trần Đức Cảnh, chuyên gia đào tạo nguồn nhân lực lâu năm ở Hoa Kỳ, thường […]
19 Tháng Hai, 2015

Ông Trần Đức Cảnh: Có nhiều dấu hiệu chuyển đổi tư duy giáo dục

Sau đây là nhận định của ông Trần Đức Cảnh, nguyên Giám đốc đào tạo và phát triển nguồn nhân […]
31 December, 2014

Chuyên gia Trần Đức Cảnh đưa ra giải pháp cho nguồn nhân lực Việt Nam

Ông Trần Đức Cảnh khi trao đổi tiếp về thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt […]
30 December, 2014

Năng suất lao động thấp, lỗi không phải của người làm!

Mới đây, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã đặt câu hỏi, vì sao năng suất lao động […]
Tiếng Việt