Về chúng tôi


NEEC là đơn vị tư vấn du học Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương pháp khảo sát năng lực tư duy toàn diện, cá nhân hoá lộ trình du học, và cung cấp các khoá đào tạo kỹ năng sống và học tập, giúp học sinh, sinh viên du học thành công, bao gồm định hướng phát triển nghề nghiệp tương lai lâu dài. Mục tiêu của chúng tôi là giúp học sinh, sinh viên Việt Nam có cơ hội học tập và phát triển tiềm năng tốt nhất tại 200 trường đại học và trung học hàng đầu ở Hoa Kỳ. 

Những nhà sáng lập NEEC tâm huyết và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục của Hoa Kỳ và Việt Nam. Với phương châm Toàn diện – Năng động – Tinh hoa, học sinh của NEEC sẽ tỏa sáng tại các trường danh giá tại Hoa Kỳ.

Tiếng Việt